آمادگی پایگاه درمانی و درمانگاه های 1 و 2 شهرداری برای خدمت رسانی به ...

آمادگی پایگاه درمانی و درمانگاه های 1 و 2 شهرداری برای خدمت رسانی به ...

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات