فرمان استانداردسازی شاخص آلودگی

شهروندان، اصلاحات جدید در نحوه محاسبه شاخص کیفیت هوا برای آلاینده ذرات معلق با وی افزود: در گذشته میزان غلظت ۱۵ میکروگرم بر متر مکعب ذرات معلق با قطرکمتر از ۵/ ۲ میکرون در محدوده پاک قرار می‌گرفت که این مقدار در محدوده مجاز جدید به ۱۲ میکروگرم بر متر مکعب کاهش یافته است. به اصلاح شاخص دیگری برای سنجش کیفیت آلودگی هوا اشاره و اظهار کرد: برای محاسبه شاخص کیفیت هوای آلاینده دی‌ اکسید گوگرد پیش از این متوسط ۲۴ ساعته ملاک عمل قرار می‌گرفت، در حالی که در شرایط جدید شاخص کیفیت یک ساعته نیز به آن افزوده شده است. استان تهران به متولیان امر، انتظار می‌رود از این پس شهرداری تهران وضعیت کیفیت هوا را بر اساس استاندارد جهانی محاسبه و اعلام کند. این تغییر ضوابط به این معناست که با توجه به سختگیرانه‌تر شدن استاندارد محاسبه کیفیت هوا، با فرض تکرار وضعیت هوا همچون سال گذشته، ...

متن کامل خبر در سایت روزنامه دنیای اقتصاد

    منبع خبر

    روزنامه دنیای اقتصاد

    روزنامه دنیای اقتصاد

    روزنامه دنیای اقتصاد یک رسانه در شهر تهران می باشد

    نظرات