نشست شورای هماهنگی دستگاه‌های زیر مجموعه وزارت راه و شهرسازی در هرمزگان برگزار شد

نشست شورای هماهنگی دستگاه‌های زیر مجموعه وزارت راه و شهرسازی در هرمزگان برگزار شد

مدیر کل دفتر مدیریت عملکرد و حقوق شهروندان وزارت راه و شهرسازی در خصوص پنج ماموریت ویژه که مفاد قانون مدیریت خدمات کشوری برای دستگاهها تکلیف کرده است اضافه کرد: سلامت اداری، مبارزه با فساد اداری و ارتقاء سلامت اداری، پاسخگویی به شکایات، ارزیابی عملکرد سازمان و پیگیری امورات مربوط به حقوق شهروندی پنج تکلیفی است که دستگاه‌ها مکلفند در اجرای دستور العمل حقوق شهروندی آنها را مورد توجه قرار دهند. در ادامه رضایی مدیر کل راه و شهرسازی استان گزارشی از عملکرد و فعالیت‌های این اداره کل در بخش‌های مختلف ارائه داد و گفت: در حال حاضر استان هرمزگان دارای ۱۳۰۰۷ کیلومتر انواع راهها است که از این تعداد ۳۴ کیلومتر آزاد راه ۶۷۱ کیلومتر بزرگراه ۵۹۱ کیلومتر راه اصلی، ۱۷۷۴ کیلومتر راه فرعی و ۹۹۳۸ کیلومتر راه روستایی شامل ۴۹۶۷ کیلومتر راه آسفالته و ۱۲۹۳ کیلومتر راه شوسه و ۳۶۷۷ کیلومتر راه خاکی است.

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  منبع خبر

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات