گزارش رادیو اینترنتی وزارت راه و شهرسازی از آخرین وضعیت آب و هوا تا ساعت ۹ صبح ششم آبان ۱۳۹۸ / ورود یک سامانه بارشی جدید از شمال غرب کشور / تهران فردا بارانی است

گزارش رادیو اینترنتی وزارت راه و شهرسازی از آخرین وضعیت آب و هوا تا ساعت ۹ صبح ششم آبان ۱۳۹۸ / ورود یک سامانه بارشی جدید از شمال غرب کشور / تهران فردا بارانی است

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  منبع خبر

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات