از تاریخ ۸ الی ۱۰ دی ماه برگزار خواهد شد: دومین دوره نمایشگاه مسکن و شهرسازی و بازآفرینی شهری

به گزارش اخبار ساختمان، شهرسازی و بازآفرینی شهری، تاریخ برگزاری دومین دوره نمایشگاه بین‌المللی مسکن و شهرسازی و بازآفرینی شهری که قرار بود از ۱۲ الی ۱۴ آبان ماه سال جاری برگزار شود به درخواست بخش خصوصی فعال در انجمن‌های صنفی به دی ماه تغییر زمان داد تا زمینه برای مشارکت بخش خصوصی به عنوان زنجیره تولید مسکن فراهم شود.

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات