پي گيري تأمين مسكن كاركنان نيروهاي مسلح استان ايلام در نشست مديركل و معاونين راه وشهرسازي و فرمانده سپاه اميرالمؤمنين اس...

پي گيري تأمين مسكن كاركنان نيروهاي مسلح استان ايلام در نشست مديركل و معاونين راه وشهرسازي و فرمانده سپاه اميرالمؤمنين اس...

لینک اصل خبر در سایت اداره کل راه و شهرسازی استان ایلام

    منبع خبر

    اداره کل راه و شهرسازی استان ایلام

    اداره کل راه و شهرسازی استان ایلام یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات