هفتادو يكمین جلسه کمیسیون حقوقی و املاک شورای شهر اهواز برگزار شد

هفتادو يكمین جلسه کمیسیون حقوقی و املاک شورای شهر اهواز برگزار شد

جلسه هفتاد و یکم کمیسیون حقوقی و املاک شورای شهر اهواز روز شنبه ۴ آبانماه ۹۸ ساعت ۱۳ با ریاست حسین حیدری و با حضور اعضای کمیسیون آقایان عبدالزهرا سنواتی ،محمدجعفر فلسفی،محمد هادی قنوات ،فتح الله حاجتی،جاسم موسی پور،رحیم کعب عمیر برگزار شد .
در این جلسه عطار مدیر اداره املاک به عنوان مدعو در این کمیسیون حضور داشتند.
این جلسه با دستور کار درخواست مدیر کل ورزش و جوانان خوزستان در خصوص باشگاه های ورزشی بخش خصوصی،بررسی اراضی ملکی شهرداری،بررسی منازل مسکونی دارای سند مالکیت شهرداری ،و بررسی درخواست آقایان قیاسی،غیبی پور و فعلی برگزار شد.

لینک اصل خبر در سایت شورای شهر اهواز

    منبع خبر

    شورای شهر اهواز

    شورای شهر اهواز یک شورای شهر در شهر اهواز می باشد

      نظرات