انتصاب مدیرعامل آب منطقه ای آذربایجان شرقی به عنوان عضو کمیسیون...

مدیرعامل آب منطقه ای آذربایجان شرقی به عنوان عضو کمیسیون صنایع غذایی، کشاورزی، آب و محیط زیست منصوب شد.

به گزارش روابط عمومی آب منطقه ای آذربایجان شرقی، طی حکمی به امضای قاسم قویدل، رئیس کمیسیون صنایع غذایی، کشاورزی، آب و محیط زیست اتاق بازرگانی تبریز، مهندس یوسف غفارزاده، مدیرعامل شرکت به عنون عضو این کمیسیون منصوب شد.

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای آذربایجان شرقی

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای آذربایجان شرقی

    شركت آب منطقه‌ای آذربایجان شرقی یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات