تاکنون بیش از58 کیلومتر دیوار حفاظتی در جهت کاهش خسارات سیل در...

مدیر دفتر روخانه ها و سواحل شرکت آب منطقه ای زنجان در گفتگو با رادیوی مرکز زنجان گفت: تا پنجم آبانماه سال آبی ۹۹ – ۹۸ میزان بارندگی ثبت شده در استان 51 میلیمتر است که این میزان در مدت مشابه سال قبل12میلیمتر بود.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای زنجان،ثاقب عزیزخانی در تعریف سیل اظهارداشت:بارندگی هایی که بصورت رگباری و تند حاصل می شود فرصتی برای نفوذ به درون زمین پیدا نکرده و موجب طغیان رودخانه ها و بروز سیل می گردد.

وی، به اشباع زمین و بارندگی های متناوب اشاره کرد و افزود:در این صورت آب اضافی بر روی زمین جاری شده و باعث ایجاد روانابهای تند و سیل آسا می شود.

مدیر دفتر رودخانه ها و سواحل شرکت آب منطقه ای استان زنجان تصریح کرد:عوامل دیگری که مزید بر علت شده و موجب بروز سوانح و حوادث ناگوار طبیعی  شده است، عدم احداث آبخیزداری متعدد در مسیل رواناب هاست که دلیل آن نبود اعتبار کافی است و این امر موجب سرعت گرفتن حرکت آبهای حاصله از باران و برف است که طبیعت را تحت تاثیر خود قرار می دهد.

عزیزخانی،به احداث بیش از58 کیلومتر دیوار حفاظتی در جهت کاهش خسارات سیل در استان اشاره کرد و  افزود:اگر در حاشیه رودخانه ها پوشش گیاهی مناسب و کافی باشد،خود نوعی بازدارندگی در برابر رواناب هاست تا خسارت را به حداقل برساند.

وی با اشاره به بارندگی های اخیر ، ضمن هشدار به ساکنین حریم رودخانه ها و تاسیسات آبی، خواستار رعایت نکات ایمنی اعم از خودداری از توقف و اطراق درمسیلها شد.

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای زنجان

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای زنجان

    شركت آب منطقه‌ای زنجان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات