وضعیت شبکه داخلی 20 کیلوولت ایستگاه پمپاژ مایان با حضور مسئولین شرکت توزیع برق تبریز و دیسپاچینگ بررسی شد. 

مدیران نیروگاه ...

وضعیت شبکه داخلی 20 کیلوولت ایستگاه پمپاژ مایان با حضور مسئولین شرکت توزیع برق تبریز و دیسپاچینگ بررسی شد. مدیران نیروگاه ...

وضعیت شبکه داخلی 20 کیلوولت ایستگاه پمپاژ مایان با حضور مسئولین شرکت توزیع برق تبریز و دیسپاچینگ بررسی شد.

مدیران نیروگاه حرارتی تبریز برای جلوگیری از  محدودیت تولید برق نیروگاه حرارتی تبریز و رفع مشکلات بوجود آمده در شبکه داخلی ایستگاه پمپاژ مایان جلسه ای مشترک با معاونت بهره برداری توزیع برق تبریز برگزار کردند.

مهندس سعید رسالی معاونت بهره برداری و دیسپاچینگ شرکت توزیع برق تبریز به همراه هیئت همراه در ایستگاه پمپاژ مایان حاضر شده و از خطوط توزیع برق 20 کیلوولت هوایی و سوئیچ خانه مایان بازدید محلی انجام دادند.

پس از بازدید ، مشکلات موجود در سالن کنفرانس نیروگاه حرارتی تبریز مورد بحث و بررسی قرار گرفت در این نشست مدیر نیروگاه حرارتی تبریز مشکلات برق رسانی پمپاژ مایان را تشریح کردند.

مهندس نیاپاک بر اهمیت پمپاژ مایان اشاره کرده و گفتند: در پیک تابستان سال جاری با ابتکار و خلاقیت و با استفاده از  آب مایان توانستیم به مقدار قابل توجهی میزان تولید واحدهای نیروگاه حرارتی تبریز را افزایش دهیم.

وی اشاره کرد : تجهیزات موجود در ایستگاه پمپاژ مایان برای واحدهای تولیدی تبریز حیاتی می باشد.

پس از بحث و بررسی  مقرر گردید با افزایش سطح همکاری و مساعدت های شرکت توزیع برق تبریز نسبت به رفع مشکلات اقدام عاجل صورت گیرد.

لینک اصل خبر در سایت شركت مدیریت تولید برق آذربایجان شرقی

    منبع خبر

    شركت مدیریت تولید برق آذربایجان شرقی

    شركت مدیریت تولید برق آذربایجان شرقی یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات