نشست کار گروه تخصصی کیفیت منابع آب منطقه یک ایران به میزبانی...

نشست کشوری کارگروه های مدیریت جامع کیفیت منابع آب ناحیه 1 کشور (استان های قزوین، تهران، البرز،سمنان، قم، مازندران) به میزبانی شرکت آب منطقه ای قزوین و با حضور مدیر کل دفتر نظام های بهره برداری و حفاظت آب و آبفای وزارت نیرو، مدیر عامل شرکت آب منطقه ای قزوین، اعضای کارگروه کشوری سیاست گزاری کیفیت منابع آب، معاونین حفاظت و بهره برداری و مدیران کیفیت منابع آب شرکت های آب منطقه ای قزوین و شرکت های آب و فاضلاب شهری و روستایی این استان در محل سالن باغستان سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین برگزار گردید.

در ابتدای این نشست مهندس ملکی مدیر عامل شرکت آب منطقه ای قزوین، ضمن خوشامدگویی به حاضران در جلسه، با تاکید بر خصوصیات ممتاز دشت قزوین به عنوان سومین دشت بزرگ کشور و مطالعات گسترده صورت گرفته در این آبخوان، حفاظت از کیفیت آب را یکی از مهم ترین ارکان توسعه پایدار دانست. مدیر عامل شرکت آب منطقه ای قزوین افزود: اقدامات مثبت و موثری در راستای بهبود کیفیت منابع آب استان صورت پذیرفته است و بهبود و حفاظت از کیفیت منابع آب در سال های اخیر جز مولفه های اصلی برنامه ریزی و اقدامات شرکت آب منطقه ای قزوین بوده است.

مهندس رجایی مدیر کل دفتر نظام های بهره برداری و حفاظت آب و آبفای وزارت نیرو ضمن تاکید بر ضرورت حفاظت از کیفیت آب، روند رو به رشد کارگروه های کیفیت منابع آب در سالهای اخیر را تأیید نمود و خواستار پررنگ شدن پیش بینی های تحلیلی در گزارشات ارائه شده و برنامه ریزی های مستدل برای آینده کیفیت منابع آبی گردید.

در ادامه این نشست دکتر محجوب مدیر دفتر محیط زیست و کیفیت منابع آب شرکت آب منطقه ای قزوین با اشاره به اهمیت توجه به کیفیت آب در سیاست های کلان و برنامه ریزی ها بیان داشت:  بحران کیفی آب را باید جدی دانست. وی ضمن تاکید بر رابطه مستقیم تنزل کیفیت آب با افت کمیت در منابع آبی، با ضروری دانستن لزوم برنامه ریزی جامع به منظور جلوگیری از غیر قابل بهره برداری شدن منابع آبی از لحاظ کیفیت به ویژه در حوزه شرب، صیانت از این حوزه را مهم ارزیابی نمود.

در ادامه این نشست استانهای ناحیه 1 کشور به ارائه گزارش عملکرد سه ساله کارگروه های استانی مدیریت جامع کیفیت منابع آب پرداخته و در خاتمه در خصوص ابهامات، نقاط ضعف و قوت گزارشات ارائه شده بحث و تبادل نظر صورت پذیرفت.

لینک اصل خبر در سایت شرکت سهامی مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران

  منبع خبر

  شرکت سهامی مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران

  شرکت سهامی مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران

  شرکت سهامی مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران یک شرکت در شهر تهران می باشد

   نظرات