بررسی مسائل و مشکلات آبرسانی به روستای کشتیبان ارو...

بررسی مسائل و مشکلات آبرسانی به روستای کشتیبان ارو...

با حضور معاون فرماندار صورت گرفت؛

بررسی مسائل و مشکلات آبرسانی به روستای کشتیبان ارومیه

با حضور معاون فرماندار و بخشدار مرکزی ارومیه، مسائل و مشکلات آبرسانی به روستای کشتیبان  مورد بررسی قرار گرفت.

مدیر امور آب و فاضلاب روستایی شهرستان ارومیه در این جلسه که دهیاران و اعضای شورای اسلامی روستاهای بالدرلو و کشتیبان نیز حضور داشتند، با بیان سابقه تاریخی، وضعیت کنونی، همچنین شرح مجموعه اقدامات صورت پذیرفته در ارتباط با تأمین آب شرب روستای کشتیبان اظهار داشت: تغییرات کیفی منشاء تأمین آب روستای کشتیبان در مقیاس محلی، تامین مستمر آب روستا را به رغم همه تمهیدات صورت پذیرفته، در برخی موارد با چالش مواجه می ساخت.

سید مهدی عصمت ساعتلو افزود: متعاقب این موضوع و در راستای حل مشکل مذکور، شرکت آب و فاضلاب روستایی برآن شد، با استناد به سیاست های کلان وزارت نیرو و بواسطه توجه به رویکرد و اصل مدیریت یکپارچه منابع آب در حوزه کاری خود، نسبت به جایگزینی و تأمین آب مورد نیاز اهالی، از طریق چاه پشتیبان واقع در  اراضی روستای بالدرلو، اقدام نماید.

وی گفت: اراده معطوف به توزیع متوازن امکانات و منابع ملی در بین آحاد مردم، مدیریت یکپارچه منابع آب را در این برهه از زمان که تغییرات اقلیمی نمود عینی پیدا کرده است، اجتناب ناپذیر می نماید.

ساعتلو با قدردانی از صابری معاون فرماندار ارومیه جهت پیگیری و تشکیل جلسه، همکاری اعضای شورای اسلامی روستای بالدرلو را نشان از درک صحیح موضوع مشارکت و توسعه همگانی، توسط روستاییان عنوان کرد.

در ادامه این جلسه پس از طرح مشکلات موجود در ارتباط با تامین آب شرب مورد نیاز مردم روستای کشتیبان، مقرر شد همزمان با انجام عملیات مرتبط با ایجاد ارتباط شبکه توزیع دو روستا، نسبت به انجام مطالعات آبیابی و حفاری چاه جدید و رزرو در محل مناسب، اقدامات لازم انجام گیرد.

لازم به ذکر است بواسطه وضعیت مناسب چاه آب روستای بالدرلو، تقویت قدرت برق و الکتروپمپ شناور، هیچگونه مشکل کمّی و کیفی در تأمین آب روستاهای مذکور، وجود نخواهد داشت.

لینک اصل خبر در سایت شرکت آب و فاضلاب روستایی استان آذربایجان غربی

  منبع خبر

  شرکت آب و فاضلاب روستایی استان آذربایجان غربی

  شرکت آب و فاضلاب روستایی استان آذربایجان غربی

  شرکت آب و فاضلاب روستایی استان آذربایجان غربی یک شرکت در شهر ارومیه می باشد

   نظرات