پرواز اصفهان _ رامسر برقرار شد

اصفهان اصفهان- ایرنا- مدیرکل فرودگاه‌های استان اصفهان از برقراری پرواز اصفهان _ رامسر و برگشت در این مسیر خبر داد.

متن کامل خبر در سایت خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا)

    منبع خبر

    خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا)

    خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا)

    خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) یک رسانه در شهر تهران می باشد

    نظرات