رسیدن دستگاه حفار پس از ۵ کیلومتر حفاری به ایستگاه امامت خط ۳ قطار ...

رسیدن دستگاه حفار پس از ۵ کیلومتر حفاری به ایستگاه امامت خط ۳ قطار ...

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات