افزایش ۲۰۰ تنی زباله های جمع آوری شده در شهر هم زمان با روز رحلت رسول ...

افزایش ۲۰۰ تنی زباله های جمع آوری شده در شهر هم زمان با روز رحلت رسول ...

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات