گزارش رادیو اینترنتی وزارت راه و شهرسازی از آخرین وضعیت ترافیکی جاده‌های کشور تا ساعت۱۷ هفتم آبان ۱۳۹۸ /ترافیک سنگین در محورهای چالوس، قم-تهران، فشم-تهران/ترافیک نیمه‌سنگین در محورهای هراز، قزوین-کرج-تهران

گزارش رادیو اینترنتی وزارت راه و شهرسازی از آخرین وضعیت ترافیکی جاده‌های کشور تا ساعت۱۷ هفتم آبان ۱۳۹۸ /ترافیک سنگین در محورهای چالوس، قم-تهران، فشم-تهران/ترافیک نیمه‌سنگین در محورهای هراز، قزوین-کرج-تهران

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  منبع خبر

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات