تفاوت دو تونل در تهران

کنترل سرعت مجهز است و این دوربین‌ها به شکلی قرار گرفته که کاملا در معرض دید رانندگان قرار دارد و در نتیجه آنها را از تردد با سرعت غیرمجاز منصرف می‌کند. این در حالی است که در تونل آرش اسفندیار اولا دوربین‌های کنترل سرعت به شکل مشهود و در معرض دید رانندگان قرار نگرفته و در نتیجه حتی اگر این دوربین‌ها وجود دارد، بازدارندگی از سرعت غیرمجاز ندارد. اما در مقطع دو شاخه شدن تونل کوچکترین تابلوی ساده راهنمایی و معرفی مسیر قرار نگرفته و همین مساله موجب می‌شود کسانی که برای اولین بار وارد تونل می‌شوند، دچار سردرگمی در انتخاب مسیر شوند و به شکل ناگهانی سرعت خود را کاهش دهند.

متن کامل خبر در سایت روزنامه دنیای اقتصاد

    منبع خبر

    روزنامه دنیای اقتصاد

    روزنامه دنیای اقتصاد

    روزنامه دنیای اقتصاد یک رسانه در شهر تهران می باشد

    نظرات