توزیع نامناسب مسئولیت‌هاعامل اصلی افزایش کشته‌های جاده‌ای /اعمال قانون در مبحث ایمنی حمل و نقل مقوله تک جانبه است

عضو هیئت‌علمی گروه عمران دانشگاه زنجان معتقد است: اعمال قانون فقط یک جنبه است و مهم‌تر از آن چرایی عدم رعایت قوانین است. تمرکز فقط بر روی اعمال قانون و افزایش جرائم بدون توجه به مقوله ارتقای قانون پذیری جامعه اگرچه شاید در کوتاه‌مدت پاسخ‌گو باشد ولی در بلندمدت بدون بهبود سطح قانون پذیری باعث ارتقا پایدار ایمنی سیستم حمل‌ونقل جاده‌ای نمی‌شود.

متن کامل خبر در سایت صدای مهندسی ایران (صما)

  منبع خبر

  صدای مهندسی ایران (صما)

  صدای مهندسی ایران (صما)

  صدای مهندسی ایران (صما) یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات