انتشار نشریه اداره کل راه و شهرسازی استان قزوین با عنوان کروشه

انتشار نشریه اداره کل راه و شهرسازی استان قزوین با عنوان کروشه

مکملی بیان داشت: در این نشریه افزون بر بازتاب اقدامات و خدمات شاخص اداره کل به صورت تصویری، تلاش کرده‌ایم بسترهایی فراهم شود تا دوستانه‌تر یکدیگر را ببینیم و صمیمانه‌تر همراه شویم.

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  منبع خبر

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات