برگزاری اولین جلسه گسترش سواد آبی در شرکت آب منطقه ای همدان

اولین جلسه بررسی شیوه های اجرای گسترش سواد آبی بر پایه "کتاب انسان و محیط زیست" در شرکت آب منطقه ای همدان برگزار گردید

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای همدان، این جلسه با حضور نمایندگان این طرح از آموزش پرورش استان در دفتر روابط عمومی شرکت آب منطقه ای همدان برگزار شد.

در این جلسه گام های دهگانه ای که قرار است در این طرح انجام شود بحث و تبادل نظر شد و مقرر گردید در جلسات بعدی برنامه ریزی جهت شروع اجرای این طرح انجام شود.

روابط عمومی شرکت آب منطقه ای همدان

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای همدان

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای همدان

    شركت آب منطقه‌ای همدان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات