ضرورت تهیه نقشه‌های زیرزمینی کشور بر اساس آمایش سرزمین

ضرورت تهیه نقشه‌های زیرزمینی کشور بر اساس آمایش سرزمین

مدیر کل دفتر فنی استانداری تهران با اشاره به تخریب زمین در کشور گفت: ما به منظور کاهش مخاطرات به نقشه‌های زیر زمینی بر اساس آمایش سرزمینی نیاز داریم.

متن کامل خبر در سایت خبرگزاری ایسنا

  منبع خبر

  خبرگزاری ایسنا

  خبرگزاری ایسنا

  خبرگزاری ایسنا یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات