تردد در راه‌های برون شهری ۵ درصد افزایش یافت

راه و مسکن تهران - ایرنا - مرکز مدیریت راه‌های کشور گزارش داده است که در شبانه روز گذشته تردد در راههای برون شهری ۵.۴ درصد افزایش یافته است.

متن کامل خبر در سایت خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا)

    منبع خبر

    خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا)

    خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا)

    خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) یک رسانه در شهر تهران می باشد

    نظرات