مدیرعامل شرکت برق منطقه ای زنجان به عنوان یکی از مدیران برتر استان در پیشبرد برنامه ملی توسعه آمار سال ۱۳۹۷ شناخته شد.

مدیرعامل شرکت برق منطقه ای زنجان به عنوان یکی از مدیران برتر استان در پیشبرد برنامه ملی توسعه آمار سال ۱۳۹۷ شناخته شد.

لینک اصل خبر در سایت شرکت برق منطقه ای زنجان

منبع خبر

شرکت برق منطقه ای زنجان

شرکت برق منطقه ای زنجان

شرکت برق منطقه ای زنجان یک شرکت در شهر زنجان می باشد

    نظرات