دومین بازدید معاون بهره‌برداری و مدیر روابط عمومی شرکت برق منطقه‌ای یزد از پست‌های انتقال

دومین بازدید معاون بهره‌برداری و مدیر روابط عمومی شرکت برق منطقه‌ای یزد از پست‌های انتقال

معاون بهره‌برداری و مدیر روابط عمومی شرکت برق منطقه‌ای یزد در ادامه دیدارهای دوره‌ای خود از همکاران شاغل در پست‌های برق، در اولین روز از آبان ماه، از پست‌های برق شهید سامعی، تابان، یزد۲ و شیرکوه بازدید کردند.

در این بازدید گفتگو محور که از ساعت ۱۸ تا ۲۲ ادامه داشت، کارشناسان بهره‌بردار، مسایل و مشکلات کاری و همچنین مسایل رفاهی و پرسنلی خود را بیان کردند.

علی‌محمد فتح‌آبادی معاون بهره‌برداری شرکت برق منطقه‌ای یزد ضمن تقدیر و سپاس از همکارانی‌که به صورت نوبت‌کار و در محیط‌های دور از شهر به خدمت در صنعت برق مشغول هستند، خدمت آنها را برای جامعه بسیار ارزشمند برشمرد و از آنها خواست مهارت و دانش خود را افزایش دهند تا برای مواقع حساس کاری، آمادگی کامل داشته باشند.

وی خواستار اجرای دقیق دستورالعمل‌های بازدید تجهیزات، ثابت بهره‌برداری، ایمنی و … شد و از کارشناسان بهره‌بردار به دلیل تسلط آنها به نقاط قوت و ضعف اجرای دستورالعمل‌ها، از آنها خواست نقطه نظرات اصلاحی خود را برای بازنگری، توسعه و تکمیل این دستورالعمل‌ها اعلام نمایند.

مهندس فتح‌آبادی، اجرای دقیق الزامات ایمنی برای حفظ سلامت و آرامش همکاران بهره‌بردار پست و رعایت نظم و انضباط را، مورد تاکید جدی مسوولین شرکت برشمرد.

مجید دهقان مدیر روابط عمومی نیز در این دیدارها از همکاران خواست تا نظرات و پیشنهادهای خود را برای پیگیری به دفتر روابط عمومی ارسال کنند.

معاون بهره‌برداری و مدیر روابط عمومی شرکت برق منطقه‌ای یزد در ادامه دیدارهای دوره‌ای خود از همکاران شاغل در پست‌های برق، در اولین روز از آبان ماه، از پست‌های برق شهید سامعی، تابان، یزد۲ و شیرکوه بازدید کردند.

در این بازدید گفتگو محور که از ساعت ۱۸ تا ۲۲ ادامه داشت، کارشناسان بهره‌بردار، مسایل و مشکلات کاری و همچنین مسایل رفاهی و پرسنلی خود را بیان کردند.

علی‌محمد فتح‌آبادی معاون بهره‌برداری شرکت برق منطقه‌ای یزد ضمن تقدیر و سپاس از همکارانی‌که به صورت نوبت‌کار و در محیط‌های دور از شهر به خدمت در صنعت برق مشغول هستند، خدمت آنها را برای جامعه بسیار ارزشمند برشمرد و از آنها خواست مهارت و دانش خود را افزایش دهند تا برای مواقع حساس کاری، آمادگی کامل داشته باشند.

وی خواستار اجرای دقیق دستورالعمل‌های بازدید تجهیزات، ثابت بهره‌برداری، ایمنی و … شد و از کارشناسان بهره‌بردار به دلیل تسلط آنها به نقاط قوت و ضعف اجرای دستورالعمل‌ها، از آنها خواست نقطه نظرات اصلاحی خود را برای بازنگری، توسعه و تکمیل این دستورالعمل‌ها اعلام نمایند.

مهندس فتح‌آبادی، اجرای دقیق الزامات ایمنی برای حفظ سلامت و آرامش همکاران بهره‌بردار پست و رعایت نظم و انضباط را، مورد تاکید جدی مسوولین شرکت برشمرد.

مجید دهقان مدیر روابط عمومی نیز در این دیدارها از همکاران خواست تا نظرات و پیشنهادهای خود را برای پیگیری به دفتر روابط عمومی ارسال کنند.

لینک اصل خبر در سایت شرکت برق منطقه ای یزد

  منبع خبر

  شرکت برق منطقه ای یزد

  شرکت برق منطقه ای یزد

  شرکت برق منطقه ای یزد یک شرکت در شهر یزد می باشد

   نظرات