نامه در خصوص نظر خواهی درباره پیش نویس غیر قابل استناد ویرایش دوم مبحث بیست و دوم مقررات ملی ساختمان(مراقبت و نگهداری از ساختمان ها)#

رئیس محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان آذربایجان شرقی،

با سلام و احترام،

کمیته تخصصی مبحث بیست و دوم مقررات ملی ساختمان (مراقبت و نگهداری از ساختمان ها) ،پس از برگزاری جلسات متعدد کارشناسی و دریافت نظرات و بازخوردها در خصوص ویرایش موجود مبحث مذکور، اقدام به تهیه پیش نویس غیر قابل استناد ویرایش دوم   مبحث بیست و دوم  نموده است. نسخه ای از پیش نویس مذکور در وب سایت دفتر تدوین مقررات ملی ساختمان به آدرس  www.nbri.ir برای نظر خواهی قرار داده شده است . خواهشمند  است دستور فرمایید موضوع به نحو مقتضی اطلاع رسانی و نظرات حداکثر تا تاریخ 98/9/1 به این دفتر ارسال گردد.

محمد تقی احمدی

رئیس شورای تدوین مقررات ملی ساختمان

لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان آذربایجان شرقی

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان آذربایجان شرقی

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان آذربایجان شرقی

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان آذربایجان شرقی یک انجمن در شهر تبریز می باشد

   نظرات