قیمت فروش عرصه مسکن مهر چقدر است؟

مدیر عامل شرکت عمران شهر جدید پردیس توضیح داد: امسال مجلس با پیبشنهاد وزارت راه و شهرسازی و با آوردن قانون در بودجه سعی کرد با تعیین قیمت کارشناسی شده عرصه مسکن مهر را به صورت کامل به متقاضیان واگذار کند که این خود یک نگاه حمایتی برای متقاضیان به شمار می‌رود. مدیر عامل شرکت عمران شهر جدید پردیس با اشاره به اینکه امسال تنها ظرفیت واگذاری عرصه برای متقاضیان فراهم شده است، گفت: احتمال دارد در سال آینده چنین طرحی در قانون بودجه وجود نداشته باشد بنابراین متقاضیان باید از این فرصت استفاده کنند.

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات