تاكيد بر همكاري بيش از پيش راه و شهرسازي و نيروي انتظامي در جهت حفاظت از اراضي ملي و بيت المال، در ديدار مديركل راه وشهر...

تاكيد بر همكاري بيش از پيش راه و شهرسازي و نيروي انتظامي در جهت حفاظت از اراضي ملي و بيت المال، در ديدار مديركل راه وشهر...

لینک اصل خبر در سایت اداره کل راه و شهرسازی استان ایلام

    منبع خبر

    اداره کل راه و شهرسازی استان ایلام

    اداره کل راه و شهرسازی استان ایلام یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات