تجدید آگهي مناقصه كتبي واگذاري امور خدمات شهري

تجدید آگهي مناقصه كتبي واگذاري امور خدمات شهري

تجدید آگهي مناقصه كتبي واگذاري امور خدمات شهري

لینک دانلود

لینک اصل خبر در سایت شهرداری گناباد

    منبع خبر

    شهرداری گناباد

    شهرداری گناباد یک شهرداری در شهر گناباد می باشد

      نظرات