بازدید رییس شورای اسلامی شهر رشت از کارخانه کود آلی و تسویه خانه شیرابه فاضلاب محل دفن زباله سراوان

بازدید رییس شورای اسلامی شهر رشت از کارخانه کود آلی و تسویه خانه شیرابه فاضلاب محل دفن زباله سراوان

به روایت تصویر :
بازدید رییس شورای اسلامی شهر رشت از کارخانه کود آلی و تسویه خانه شیرابه فاضلاب محل دفن زباله سراوان
بازدید رییس شورای اسلامی شهر رشت از کارخانه کود آلی و تسویه خانه شیرابه فاضلاب محل دفن زباله سراوان
لینک اصل خبر در سایت شورای شهر رشت

    منبع خبر

    شورای شهر رشت

    شورای شهر رشت یک شورای شهر در شهر رشت می باشد

      نظرات