امکانات و اعتبارات موجود با نیازها و انتظارات بازآفرینی فاصله زیادی دارد

امکانات و اعتبارات موجود با نیازها و انتظارات بازآفرینی فاصله زیادی دارد

تحقق اهداف طرح بازآفرینی شهری تنها متوجه وزارت راه و شهرسازی نیست و باید تمامی دستگاه‌های اجرایی، زیربنایی، روبنایی و شهرداری‌ها پای کار آیند پژمان عنوان کرد: تحقق اهداف طرح بازآفرینی شهری تنها متوجه وزارت راه و شهرسازی نیست و باید تمامی دستگاه‌های اجرایی، زیربنایی، روبنایی و شهرداری‌ها پای کار آیند.

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  منبع خبر

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات