افزایش گوگرد در سوخت تهران نگران‌کننده نیست

شورا نیز این موضوع را با جدیت پیگیری خواهد کرد. نیز گفت: یکی از دغدغه‌های ما در مدیریت شهری موضوع مدیریت پسماند است و در همین مسیر کمیسیون سلامت و محیط‌زیست تصویب طرح جامع مدیریت پسماند اواخر سال ۱۳۹۶ مصوب شد و سال ۹۷ قرارداد آن بسته و مقرر شد ظرف مدت ۱۸ ماه گزارش‌های آن تهیه شود تا مبنا و الگویی برای مدیریت پسماند در شهر تهران شود. مجموعه شهرداری مشغول مطالعه هستند تا زمانی که این ظرفیت باشد این کار انجام می‌شود؛ اما باید تفکیک از مبدا به‌عنوان یک فرهنگ نهادینه شود. در این شرایط می‌توان از پسماند کمپوست تهیه کرد. شهر تهران استفاده شود.

متن کامل خبر در سایت روزنامه دنیای اقتصاد

    منبع خبر

    روزنامه دنیای اقتصاد

    روزنامه دنیای اقتصاد

    روزنامه دنیای اقتصاد یک رسانه در شهر تهران می باشد

    نظرات