ديدار مهندس پژمان ، معاون وزیر راه و شهرسازی و مديرعامل شركت بازآفريني شهري ايران با دكتر شجاعي ، اس...

ديدار مهندس پژمان ، معاون وزیر راه و شهرسازی و مديرعامل شركت بازآفريني شهري ايران با دكتر شجاعي ، اس...

لینک اصل خبر در سایت اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى

    منبع خبر

    اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى

    اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات