ایجاد امکان اعلام نظر شهروندان درخصوص رفتار پارکبانان از طریق تلفن ...

ایجاد امکان اعلام نظر شهروندان درخصوص رفتار پارکبانان از طریق تلفن ...

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات