تمامی نیروهای خدمات شهری تا صبح برای رفت و روب شهر فعال خواهند بود

تمامی نیروهای خدمات شهری تا صبح برای رفت و روب شهر فعال خواهند بود

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات