سرپرست اداره تحقیقات ، بهره وری و تحول اداری شركت آبفار گلستان معرفی شد

سرپرست اداره تحقیقات ، بهره وری و تحول اداری شركت آبفار گلستان معرفی شد

سرپرست اداره تحقیقات ، بهره وری و تحول اداری شرکت آبفار گلستان معرفی شد

به گزارش روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضلاب روستایی استان گلستان طی حکمی از سوی مهندس بهزاد هرمزی رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت آبفار استان گلستان ،فاطمه سادات حجازی نژاد به سمت سرپرست اداره تحقیقات ، بهره وری و تحول اداری این شرکت منصوب گردید .

در بخشی از این حکم آمده است :

امید است با استعانت از درگاه خداوند متعال، همدلی و همکاری کلیه معاونین و مدیران امور و ستادی در انجام وظایف محوله و ارائه خدمات موثر و مطلوب به جامعه با رعایت دقیق قوانین و مقررات ، بخشنامه ها ، آئین نامه ها و دستورالعمل های مربوطه موفق و موید باشید

لینک اصل خبر در سایت شرکت آب و فاضلاب روستایی استان گلستان

  منبع خبر

  شرکت آب و فاضلاب روستایی استان گلستان

  شرکت آب و فاضلاب روستایی استان گلستان

  شرکت آب و فاضلاب روستایی استان گلستان یک شرکت می باشد

   نظرات