شناسايي ، قطع و جمع آموري 600 فقره انشعاب  غيرمجاز آب در شهر خمين

شناسايي ، قطع و جمع آموري 600 فقره انشعاب غيرمجاز آب در شهر خمين


800x600

در راستاي كاهش آب به حساب نيامده و اعمال مديريت مصرف آب در شهر خمين، 600 فقره انشعاب غير مجاز آب  طي سال هاي 96 و97 توسط امور آب و فاضلاب خمين در اين شهر شناسايي، قطع وجمع آوري گرديد.

به گزارش روابط عمومي شركت آب وفاضلاب استان مركزي مهندس محمد رضامشهدي فراهاني مدير امور آب وفاضلاب شهرستان خمين اظهار داشت:  با بررسي هاي به عمل آمده توسط اداره بهره برداري آب امورآبفا خمين در سال هاي 96 و97 تعداد 600 فقره انشعاب غير مجاز درشهر خمين شناسايي گرديد كه از اين تعداد 270 فقره به انشعاب مجاز تغيير كاربري داده شد.

مهندس مشهدي فراهاني در ادامه تصريح كرد : از600فقره انشعاب غيرمجاز آب شناسايي شده 370 فقره تبديل به انشعاب مجاز، 30 فقره به صورت كامل  قطع وجمع آوري شد.

وي با اشاره به استفاده غير مجاز 200 مشترك از آب  به صورت پشت كنتوري و كنتورمعكوس اظهار داشت : علاوه بر اصلاح كنتور اين مشتركان و قطع  انشعاب غير مجاز پشت كنتوري تذكرات لازم به ايشان داده شد. .

گفتنيست از اين تعداد انشعاب غيرمجازشناسايي شده درشهرخمين چندين فقره به مراكز قضايي معرفي شدند.

نویسنده:زهرا طراوتی فکور

لینک اصل خبر در سایت شرکت آب و فاضلاب استان مرکزی

    منبع خبر

    شرکت آب و فاضلاب استان مرکزی

    شرکت آب و فاضلاب استان مرکزی یک شرکت در شهر اراک می باشد

      نظرات