قدرداني مديركل روابط عمومي شركت توانير از مديرعامل توزيع برق استان سمنان

درراستاي توليد و پخش برنامه راديوئي پرتو صورت گرفت؛

قدرداني مديركل روابط عمومي شركت توانير از مديرعامل توزيع برق استان سمنان

مديركل دفتر روابط عمومي و امور بين الملل شركت توانير، از مديرعامل و كاركنان دفتر روابط عمومي شركت توزيع برق استان سمنان تقدير نمود.

گفتني است: در راستاي برنامه ريزي جهت تهيه و پخش برنامه راديوئي پرتو كه با موضوعات آموزشي مديريت بهينه مصرف و ايمني در برق تهيه و به مدت سيزده سال متوالي از صداي مركز سمنان به روي آنتن مي رود، مديركل روابط عمومي توانير ، از مديرعامل و دست اندركاران اين برنامه قدرداني به عمل آورد.

در بخشي از نامه بيژن قاسمي مديركل روابط عمومي و امور بين الملل شركت توانير خطاب به سيد محمد موسوي زاده مديرعامل شركت توزيع نيروي برق استان آمده است: " بدين وسيله از مساعدت ها و رهنمودهاي جناب عالي و زحمات همكاران دفتر روابط عمومي و كارشناسان دست اندركارآن شركت در خصوص برنامه ريزي جهت توليد و پخش برنامه راديوئي پرتو براي سيزدهمين سال متوالي با رويكرد آموزش و اشاعه فرهنگ مصرف بهينه برق تشكر و قدرداني مي نمايم." لینک اصل خبر در سایت شرکت توزیع نیروی برق استان سمنان

  منبع خبر

  شرکت توزیع نیروی برق استان سمنان

  شرکت توزیع نیروی برق استان سمنان

  شرکت توزیع نیروی برق استان سمنان یک شرکت در شهر سمنان می باشد

   نظرات