ارائه تسهیلات بانک ملت به اعضای داراي پروانه اشتغال به كار مهندسي سازمان

ارائه تسهیلات بانک ملت به اعضای داراي پروانه اشتغال به كار مهندسي سازمان

با عنایت به تفاهم به عمل آمده با بانک ملت ، از این پس اعضای سازمان می توانند از تسهیلات این بانک نیز استفاده نمایند.

به گزارش روابط عمومی سازمان ،به منظور مساعدت به اعضای سازمان وبراساس برنامه ریزی صورت گرفته ، مقرر گردیده است اعضای دارای پروانه اشتغال بتوانند از تسهیلات تاسقف 3.300.000.000 ریال با سود 18% و بازپرداخت 4 ساله استفاده کنند.

در مرحله اول ، تنها اعضای دارای پروانه اشتغال امکان استفاده از این تسهیلات را دارند و برای سایر اعضاء نیز براساس توافق عمل خواهدشد.

لازم به ذکر اینکه پس از ثبت نام ، اعضای متقاضی وام به لحاظ دارا بودن کارت عضویت معتبر( فاقد بدهی معوق در واحد عضویت) و نداشتن محکومیت انتظامی درجه 3 و بالاتر به کمیته تسهيلات سازمان معرفی می گردند که بعد از پایش براساس ملاکهای ارزیابی( شامل دو بخش مشارکت در برنامه ها وفعالیتهای سازمان وانجام فعالیتهای حرفه ای) نفرات واجد شرایط به ترتیب اولویت به بانک ملت معرفی می گردند.

مهلت ثبت نام : 98/08/17

فرم ثبت نام

لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد یک انجمن در شهر یزد می باشد

   نظرات