محسن پایدار اردکانی به عنوان مدیر دفتر نمایندگی اردکان انتخاب گردید

محسن پایدار اردکانی به عنوان مدیر دفتر نمایندگی اردکان انتخاب گردید

در جلسه مورخ 98/8/8 هیئت مدیره سازمان، محسن پایدار اردکانی به عنوان مدیر دفتر نمایندگی اردکان برگزیده شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان، در پی استعفای محمدکمالی اردکانی از سمت مدیر دفتر نمایندگی اردکان و از بین ثبت نام کنندگان در فراخوان متقاضیان فعالیت در این سمت، اعضای هیئت مدیره، محسن پایدار اردکانی را انتخاب نمودند.

لازم به ذکر است نامبرده سوابقی همچون سرپرست شهرداری اردکان، معاونت فنی و عمرانی و سرپرست سازمان حمل و نقل شهرداری اردکان و دو دوره عضویت در هیئت رئیسه دفتر نمایندگی اردکان را در کارنامه خود دارد.

همچنین اعضای هیئت مدیره از زحمات شهرام گل در زمان تصدی سرپرستی این دفتر نمایندگی تقدیر و تشکر نمودند.

لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد یک انجمن در شهر یزد می باشد

   نظرات