رعایت قوانین راه و شهرسازی، توجه به ضوابط و پرهیز از روابط در تغییر کاربری‌ها باید همواره مورد توجه باشد

رعایت قوانین راه و شهرسازی، توجه به ضوابط و پرهیز از روابط در تغییر کاربری‌ها باید همواره مورد توجه باشد

وی، بر رعایت طرح تفصیلی در مناطق شهری تاکید کرد و گفت: طرح تفصیلی، طرحی است که بر اساس معیارها و ضوابط کلی طرح جامع شهر، نحوه استفاده از زمین‌های شهری در سطح محلات مختلف شهر، وضعیت دقیق و تفصیلی شبکه عبور و مرور و میزان تراکم ساختمان و جمعیت شهری مدنظر قرار می‌گیرد .
عباسی افزود: شهرداری‌ها در ساخت و ساز واحدها و مجتمع‌ها باید به ایجاد پارکینگ توجه ویژه داشته باشند، زیرا عمده مشکلات ترافیکی در مرکز استان اکنون نبود پارکینگ است .

در این جلسه طرح ساماندهی و ساخت " مجموعه تفریحی گردشگری تهلیجان" با مساحت ۱۶۹ هکتار با کاربری مجتمع ورزشی، گردشگری ، تفریحی در مجاور پارک تهلیجان تصویب و اجازه واگذاری حدود ۵ درصد معادل یکهزار و ۹۰۰ متر به بخش خصوصی صادر شد .

لینک اصل خبر در سایت اداره کل راه و شهرسازی استان چهارمحال و بختيارى

    منبع خبر

    اداره کل راه و شهرسازی استان چهارمحال و بختيارى

    اداره کل راه و شهرسازی استان چهارمحال و بختيارى یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات