تشكيل شوراي هماهنگي محيط زيست شهرداري اصفهان

تشكيل شوراي هماهنگي محيط زيست شهرداري اصفهان

معاون خدمات شهري شهردار اصفهان گفت: در راستاي تحقق اهداف شهرداري اصفهان در زمينه حفاظت محيط زيست نظارت و رصد بر جنبه‌هاي زيست محيطي پروژه‌ها انجام مي‌شود.

به گزارش ايمنا ، حسين اميري اظهار كرد: شهر اصفهان به عنوان يك كلانشهر شاخص از اهميت و ويژگي‌هاي تاريخي، فرهنگي و صنعتي ويژه‌اي برخوردار است و با توجه به اين شاخص بودن با چالش‌ها و معضلات زيست‌محيطي مختلفي نيز مواجه است.

وي با اشاره به ضرورت توجه به كنترل آلودگي هواي شهر اصفهان، افزود: چنانچه در خصوص تخريب محيط زيست و كنترل آلودگي هواي شهر و بهينه‌سازي محيط زيست شهري براساس اصول محيط زيست اقدام نشود، اصفهان در آينده‌اي نزديك با معضلات شديدي روبه‌رو مي‌شود.

معاون خدمات شهري شهردار اصفهان گفت: به منظور حفظ و نگهداري محيط زيست، همچنين ارتقاء زندگي شهري و با تاكيد بر رفع مشكلات و مسائل ناشي از آلاينده‌هاي محيط زيست بايد اقدامات زيربنايي انجام شود.

اميري با اشاره به لزوم ايجاد شهر زيست‌پذير به عنوان هدف محوري شهرداري و شوراي اسلامي شهر اصفهان، خاطرنشان كرد: در راستاي اِعمال سياست‌هاي كلي نظام در حوزه محيط زيست، همچنين به منظور عملياتي ساختن تفاهم‌نامه بين اداره‌كل حفاظت از محيط زيست استان، شهرداري و شوراي اسلامي شهر اصفهان، شهرداري اصفهان با رعايت حدود و شرح وظايف تعيين شده در قانون شهرداري‌ها، اقدام به تشكيل شوراي هماهنگي محيط زيست كرد.

وي با اشاره به اينكه هدف تشكيل شوراي هماهنگي محيط زيست شهرداري اصفهان، حفاظت از محيط زيست است، گفت: سياست‌گذاري كلان اين شورا اقدامات و برنامه‌هاي شهرداري اصفهان با محوريت حفاظت از محيط زيست است كه در همه برنامه‌ها و اقدامات شهرداري اصفهان مدنظر قرار مي‌گيرد.

معاون خدمات شهري شهردار اصفهان افزود: ايجاد هماهنگي، انسجام و يكپارچگي با دستگاه‌ها و سازمان‌هاي ذي‌ربط به منظور حفاظت حداكثري از محيط زيست شهر اصفهان، از اهداف شوراي هماهنگي محيط زيست شهرداري اصفهان است.

اميري با اشاره به اينكه در راستاي تحقق اهداف شهرداري اصفهان در زمينه محيط زيست، نظارت و رصد بر جنبه‌هاي زيست‌محيطي پروژه‌ها انجام مي‌شود، تصريح كرد: توجه به زيرساخت‌هاي لازم به منظور توسعه و نهادينه شدن حفاظت از محيط زيست در شهرداري اصفهان در اجراي تمام پروژه‌هاي شهري، آموزش و فرهنگ‌سازي ابعاد مختلف محيط زيست شهري با هدف جلب مشاركت شهروندان در حفظ محيط زيست شهر و ايجاد بانك زيست محيطي و پايش اطلاعات و داده‌هاي محيط زيست، از ديگر اهداف شوراي هماهنگي محيط زيست شهرداري اصفهان است.

وي با بيان اينكه در شوراي هماهنگي محيط زيست وظايف به صورت مشخص تعريف شده است، اظهار كرد: از جمله وظايف اين شورا مي‌توان به ايجاد هماهنگي در سياست‌ها و اقدامات جاري و آتي بخش‌هاي مختلف شهرداري اصفهان مرتبط با موضوع محيط زيست و اقدامات زيست محيطي مشترك بين شهرداري اصفهان و ساير دستگاه‌ها و نهادها، تعيين شاخص‌ها و الزامات زيست‌محيطي پروژه‌ها و اقدامات اولويت‌دار شهرداري اصفهان و تعيين نحوه نظارت بر اين اقدامات همچنين ايجاد هماهنگي و ارائه راهكارهاي خروج از چالش‌ها و مسائل زيست‌محيطي مرتبط با شهر اصفهان اشاره كرد.

لینک اصل خبر در سایت شهرداری اصفهان

  منبع خبر

  شهرداری اصفهان

  شهرداری اصفهان

  شهرداری اصفهان یک شهرداری در شهر اصفهان می باشد

   نظرات