دولت به ساکنان بافت‌های فرسوده تسهیلات یارانه‌ای می‌دهد/ مردم از وام‌ ۶ درصدی استفاده کنند

دولت به ساکنان بافت‌های فرسوده تسهیلات یارانه‌ای می‌دهد/ مردم از وام‌ ۶ درصدی استفاده کنند

وی با بیان اینکه ساکنان منازل مسکونی بافت‌های فرسوده می‌بایست از مشوق‌های دولتی در راستای بهسازی و بازسازی منازل خود بهره ببرند٬ افزود: ساکنان منازل مسکونی بافت‌های حاشیه شهر باید با استفاده از مشوق‌ها، تخفیفات و تسهیلات بانکی که دولت در قالب وام‌های یارانه‌ای در اختیار آن‌ها قرار می‌دهد در جهت نوسازی و بازسازی منازل مسکونی خود استفاده کنند. ساکنان منازل مسکونی بافت‌های حاشیه شهر باید از مشوق‌ها، تخفیفات و تسهیلات بانکی که دولت در قالب وام‌های یارانه‌ای در اختیار آن‌ها قرار می‌دهد در جهت نوسازی و بازسازی منازل مسکونی خود استفاده کنند مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران یکی از سیاست‌های محوری دولت را بازآفرینی شهری عنوان کرد و افزود: پروژه‌های بازآفرینی شهری به تمام موضوعات زندگی مردم می‌پردازد و هرکدام از این شاخص‌ها به یک دستگاه اجرایی مربوط می‌شود؛ لذا در حوزه نوسازی و بازآفرینی شهری دستگاهی وجود ندارد که نقش نداشته باشد.

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  منبع خبر

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات