گزارش رادیو اینترنتی وزارت راه و شهرسازی از آخرین وضعیت ترافیکی جاده‌های کشور تا ساعت ۱۳ دهم آبان۱۳۹۸/ترافیک سنیگن در محور چالوس-کرج و قزوین-کرج- تهران/ترافیک نیمه‌سنگین در محور هراز

گزارش رادیو اینترنتی وزارت راه و شهرسازی از آخرین وضعیت ترافیکی جاده‌های کشور تا ساعت ۱۳ دهم آبان۱۳۹۸/ترافیک سنیگن در محور چالوس-کرج و قزوین-کرج- تهران/ترافیک نیمه‌سنگین در محور هراز

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  منبع خبر

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات