ترافیک سنگین در محورهای کرج- چالوس و هراز

راه و مسکن تهران- ایرنا - وزارت راه و شهرسازی از ترافیک سنگین در محورهای چالوس - کرج و قزوین و همچنین محور هراز خبر داد.

متن کامل خبر در سایت خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا)

    منبع خبر

    خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا)

    خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا)

    خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) یک رسانه در شهر تهران می باشد

    نظرات