اختیارات شورای معماری مناطق محدود می‌شود؟

وی در تشریح مشکل دیگر این شورا با بیان اینکه حدود صلاحیت این شوراها نیز مشخص نیست، افزود: به همین دلیل در برخی از موارد مشاهده شده است که تصمیماتی در زمینه تغییر کاربری، افزایش تعداد طبقات یا افزایش سطح اشغال در شورای به دلیل اینکه چارچوب تصمیم‌گیری، حدود صلاحیت و اختیارات روشن نبوده است که این امر موجب شکل‌گیری زمینه‌ای از رانت و فساد شده است. را رصد می‌کنیم، به تصمیمات خارج از اختیارات این شوراها می‌رسیم به همین دلیل این موضوع را کمیته معماری و طرح‌های شهری از سال گذشته در دستور کار قرار داد و طرحی تهیه کردیم و زیاد به حساب منطقه واریز می‌شد اما با این حال پافشاری کردیم تا صدور پروانه را به نظم و قاعده درآوریم، گفت: با این حال باید دستورالعملی در مورد حدود صلاحیت و ساختار این شوراها تدوین می‌شد تا مشکلات زیرساختی را حل کنیم به همین دلیل شورای شهر، ...

متن کامل خبر در سایت روزنامه دنیای اقتصاد

    منبع خبر

    روزنامه دنیای اقتصاد

    روزنامه دنیای اقتصاد

    روزنامه دنیای اقتصاد یک رسانه در شهر تهران می باشد

    نظرات