راه‌ روستاهای بالای ۵۰ خانوار مشگین شهر آسفالته شدند

راه‌ روستاهای بالای ۵۰ خانوار مشگین شهر آسفالته شدند

فتاحی به پروژه بهسازی راه روستایی لنج آباد اشاره کرد و اظهار داشت: پروژه بهسازی راه روستایی لنج آباد به طول ۴ کیلومتر با حجم عملیات اجرایی خاکبرداری ۴۵۰۰ متر مکعب، خاکریزی تونان ۱۶۰۰ متر مکعب، خاکریزی سنگی۶۰ متر مکعب زیر اساس ۵۰۰۰۰ مترمکعب، بتن ریزی ۸۰ متر مکعب، عملیات بنایی با سنگ ۸۲ متر مکعب و ۴ دستگاه آبرو در دست اجرا و کل ۴ کیلومتر آماده اجرای روکش آسفالت می‌باشد. ۳ کیلومتر با حجم عملیات خاکبرداری ۶۷۰۰ متر مکعب، خاکریزی تونان ۱۲۰۰ متر مکعب، زیر اساس ۸۰۰۰ مترمکعب، خاکریزی سنگی۱۴۰۰ متر مکعب، بتن ریزی ۶۰ متر مکعب، عملیات بنایی با سنگ ۶۰ متر مکعب و ۵ دستگاه آبرو آماده اجرای روکش آسفالت می‌باشد.

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  منبع خبر

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات