برج‌های دو قلوی شهرکرد اسیر گذر زمان

وی با بیان اینکه استفاده از ۴۰ میلیارد اوراق مشارکت اختصاص یافته به شهرکرد در راستای پیشرفت شهری به نفع مردم این شهر بود، ادامه داد: مکان‌یابی پروژه به درستی انجام شد و زمین دارای سند ثبتی برابر با ارزش اوراق مشارکت، پروانه ساخت و ۲۰ میلیارد تومان از منابع داخلی آورده شهرداری شهرکرد بود. وی با اشاره به اینکه به منظور تکمیل پروژه برج‌های دوقلو شهرکرد ۴۰۰ میلیارد تومان اعتبار مورد نیاز است، تصریح کرد: این پروژه تا کنون ۳۳ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است اما در حال حاضر امکان استفاده از منابع مالی شهرداری وجود ندارد و مشارکت بخش خصوصی را می‌طلبد. حسینی خاطرنشان کرد: پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی تهاتر زمین‌های خانه‌های سازمانی با پروژه برج‌های دو قلو شهرداری شهرکرد پس از ارزیابی کارشناسی بود که مورد موافقت شورای شهر شهرکرد واقع نشد. مصطفی حیدری ادامه داد: راه و شهرسازی در نظر داشت ۴۹ پلاک خانه‌های سازمانی ...

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات