بازدید مدیر کل راه و شهرسازی سیستان و بلوچستان از روند اجرای بزرگراه ه...

عطاء اله اکبری با هدف بررسی روند اجرای بزرگراه زاهدان ـ زابل، زاهدان ـ بیرجند و زاهدان ـ بم بازدید کردند.

به گزارش اداره ارتباطات و اطلاع رسانی راه و شهرسازی سیستان و بلوچستان ، در مورخ 10 آبان 98 مدیر کل راه و شهرسازی   به اتفاق معاون مهندسی و ساخت  از روند اجرای بزرگراه زاهدان ـ زابل، زاهدان ـ بیرجند و زاهدان ـ بم بازدید کردند.

مدیر کل راه و شهرسازی در حاشیه این بازدیداظهار داشت: لزوم احداث 30 کیلومتر در این سه محور تا پایان سال مورد تأکید قرار گرفت و تدابیر لازم جهت پیشبرد امور اتخاذ گردید.

اکبری اشاره به کمبود اعتبارات کرد و گفت در صورت تأمین و تخصیص اعتبارات در این پروژه ها امکان افزایش احداث 50 کیلومتر بزرگراه تا پایان سال می باشد که اقدامات لازم در این خصوص انجام گرفته و در حال پیگیری هستیم.

لینک اصل خبر در سایت اداره کل راه و شهرسازی استان سيستان و بلوچستان

    منبع خبر

    اداره کل راه و شهرسازی استان سيستان و بلوچستان

    اداره کل راه و شهرسازی استان سيستان و بلوچستان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات