آگهی تجدید مزایده امور پایانه مسافربری نوبت دوم

آگهی تجدید مزایده امور پایانه مسافربری نوبت دوم

آگهی تجدید مزایده امور پایانه مسافربری نوبت دوم

مهلت شرکت در مزایده پایان وقت اداری روز یکشنبه 98/8/19 می باشد.

لینک اصل خبر در سایت شهرداری گناباد

    منبع خبر

    شهرداری گناباد

    شهرداری گناباد یک شهرداری در شهر گناباد می باشد

      نظرات