پیمانکاران از پرداخت جریمه یا عوارض برداشت مصالح خاکریزی معاف شدند

پیمانکاران از پرداخت جریمه یا عوارض برداشت مصالح خاکریزی معاف شدند

مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل افزود: با درخواست شرکت ساخت وتوسعه زیربناهای حمل و نقل کشور در خصوص بازنگری در روند پرداخت جریمه از سوی پیمانکاران هنگام برداشت از معادن قرضه از سوی وزارت صنعت، معدن وتجارت موافقت شد وآزادراه کنارگذر جنوبی تهران به عنوان اولین پروژه از پرداخت حقوق دولتی در این خصوص معاف شد.

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  منبع خبر

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات